Set LEGO 21306 - LEGO giallo Submarine Lego Ideas - Beatles